[ κλείσιμο ]

Ζητήστε προσφορά

Call me back

Η Alcatel Lucent Enterprise αναβαθμίζει και βελτιστοποιεί την επικοινωνιακή υποδομή της ΕΥΔΑΠ με μια σύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνιών

 

Η Alcatel Lucent Enterprise αναβαθμίζει και βελτιστοποιεί την επικοινωνιακή υποδομή της ΕΥΔΑΠ με μια σύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνιών

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), η μεγαλύτερη εταιρία στο είδος της στην Ελλάδα, εξυπηρετεί 4,4 εκατομμύρια πελάτες. Το δίκτυο ύδρευσης της εκτείνεται σε περισσότερα από 14.000 χλμ αγωγών ύδρευσης ενώ το αποχετευτικό της δίκτυο είναι σχεδόν 9.900 χλμ. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1980 μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πειραιώς (Ε.Ε.Υ.) και περιχώρων και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). έχει 2400 υπαλλήλους και 30 γραφεία σε όλη την Αθήνα και τη γύρω μητροπολιτική περιοχή.

Μέσω της Cloud-U Telecoms, συνεργάτη της IDEAL Technology και με την υποστήριξή της, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της επικοινωνιακής της υποδομής, επιλέγοντας τις λύσεις της Alcatel Lucent Enterprise.

«Στρατηγικός μας στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΥΔΑΠ. Γι αυτό το σκοπό επιλέξαμε τη λύση κεντρικής επικοινωνίας βασισμένη σε  IP από την Alcatel-Lucent Enterprise και την πλατφόρμα Rainbow» Έφη Νεστορίδη, Διευθύντρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.


Προκλήσεις

Από το 2000 που άρχισε να αναπτύσσεται η τηλεφωνική της υποδομή, η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτυχθεί εκθετικά, αντιμετωπίζοντας πολλές νέες τεχνολογικές απαιτήσεις. Μέχρι το 2020, η ΕΥΔΑΠ διαχειριζόταν ένα σύστημα επικοινωνιών μεγάλης διασποράς, αποτελούμενο από τριάντα αυτόνομα υποσυστήματα σε ισάριθμες τοποθεσίες. Ως αποτέλεσμα, και σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η εμπειρία χρήστη αλλά και να προχωρήσει η εταιρία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπήρξε έντονη ανάγκη αναβάθμισης του συστήματος και απλοποίησης της αρχιτεκτονικής. Η επιθυμητή λύση έπρεπε να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει όχι μόνο την εύκολη διαχείριση χρηστών και εφαρμογών, αλλά και την πλήρη και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση στις υπηρεσίες Unified Communications για πελάτες και εργαζόμενους συνέχεια και οπουδήποτε . Η παγκόσμια κρίση στον τομέα της υγείας τόνισε περαιτέρω την ανάγκη για ευέλικτες και ασφαλείς επικοινωνίες για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας. Η ομογενοποίηση και η κεντρικοποίηση των επικοινωνιών IP σε μια σύγχρονη και ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας αποδείχθηκαν η σωστή λύση για την ΕΥΔΑΠ.


Αποτελέσματα


Τεχνικά οφέλη

  • Η ελαχιστοποίηση του εξοπλισμού hardware σε συνδυασμό με το ισχυρό λογισμικό, εξασφαλίζουν εύκολη συντήρηση και συνεχείς ενημερώσεις
  • Η διαχείριση του δικτύου με το OmniVista, κάνει την κεντρική υποδομή απλή στη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την ενημέρωση
  • Αποτέλεσμα των παραπάνω η αυξημένη διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία και η ασφάλεια
  • Η υπάρχουσα υποδομή υποστηρίζεται μαζί με τις τελευταίες τάσεις σε μια ενιαία πλατφόρμα
  • Το σύστημα μπορεί εύκολα να επεκταθεί, σε τοπικό επίπεδο ή στο cloud

Οικονομικά οφέλη

  • Άμεση επίδραση στη μείωση του κόστους συντήρησης, αφού μεγάλο μέρος του hardware υλικού αντικαταστάθηκε από λογισμικό
  • Σημαντικά κέρδη σε χώρο, ενέργεια και χρόνο
  • Βελτιωμένη παραγωγικότητα μέσω υλοποίησης IP και εργαλείων συνεργασίας

Πλεονεκτήματα εμπειρίας χρήστη

  • Ευελιξία για χρήστες με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις IP και Unified Communications εφαρμογές από ένα ενιαίο  περιβάλλον
  • Φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση σε εργαλεία VoIP τηλεφωνίας και συνεργασίας όπως συνομιλία, βιντεοκλήσεις, κοινή χρήση και μοίρασμα οθόνης και αρχείων ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο, για τους εργαζόμενους και τους πελάτες της ΕΥΔΑΠ

Προϊόντα:

Λύσεις:


Πηγή

8-Network
miscellaneous 37 solid