[ κλείσιμο ]

Ζητήστε προσφορά

Call me back

Cloud Solutions

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί σήμερα στρέφονται στα σημαντικά οικονομικότερα προϊόντα και υπηρεσίες του Cloud, καθώς τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολλαπλά. Χρησιμοποιώντας τις λύσεις του cloud, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία υπηρεσιών σε συνδυασμό με πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας, στοιχεία που παίζουν ίσως τον σημαντικότερο ρόλο στην ανεμπόδιστη ροή της καθημερινής εργασίας.

Cloud Solutions

Η IDEAL Technology μέσα από τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους κατασκευαστές του χώρου, προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις που υλοποιούνται μέσω του Cloud, αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις των επιχειρήσεων και προσφέροντας εύκολη, γρήγορη και ασφαλή διαχείριση υπηρεσιών σε συνδυασμό με εξοικονόμηση κόστους.
Οι λύσεις μας καλύπτουν όλες τις τελευταίες τεχνολογίες του χώρου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Cloud Access Security Brokers (CASB), Secure Access Service Edge (SASE), Software as a Service (SAAS), Email/ADC/WAF.

Products

 • ESET Cloud Security

  Cloud Solutions Cyber Security

  ESET Cloud Security equips your Microsoft 365 Exchange Online and OneDrive with another layer of protection featuring proven award-winning technology. It provides advanced preventive protection for Microsoft 365 applications against malware, spam and phishing attacks via an easy-to-use cloud management console. The built-in quarantine manager offers simple management of emails and files that have been quarantined by the solution. On top of that, the admin can download quarantine items and investigate them with other tools locally. ESET Cloud Security also offers multitenancy capabilities allowing to add unlimited tenants an serve multiple companies from a single dedicated console. ESET’s comprehensive rule system allows administrators to manually define email filtering conditions and actions to take with the filtered emails. Finally, its automatic protection mechanism enables automation where newly added users are immediately protected.

 • ESET Protect Complete

  Cloud Solutions Cyber Security

  ESET Protect Complete is the next proposal of ESET solutions bundle that extends the functionality of ESET Protect Advanced. The solution further adds Mail Security and Cloud App Protection for your Microsoft 365 accounts in addition to ESET Endpoint Protection, ESET File Security, Full Disk Encryption, Dynamic threat Defense and the unified on-prem or cloud-based management console, ESET Protect. ESET Endpoint Protection provides multiple layers of protection and can detect malware before, during, and after execution. Machine learning, advanced behavioral analytics, big data and human expertise work in dynamic equilibrium to balance performance, detection and false positives. ESET File Security provides advanced protection for your company’s data passing through all general servers, network file storage including OneDrive, and multi-purpose servers to ensure business continuity. The solution is designed for any Server in your company’s network and features technologies such as Machine Learning, Host Intrusion Prevention System (HIPS), Ransomware Shield, Advanced Memory Scanner and Network Protection that improves detection of known vulnerabilities on the network level. ESET Full Disk Encryption encrypts system disks, partitions and entire drives to ensure that everything stored on each PC or laptop is locked down and secure, protecting you against loss or theft. By encrypting emails and attachments, and restricting access to removable media for specific users, you can protect data in transit and prevent their leakage outside the company. The solution uses patented technology to protect data for businesses of all sizes. ESET Full Disk Encryption is FIPS 140-2 validated with 256 bit AES encryption. ESET Dynamic Threat Defense is the cloud security sandbox solution that provides a powerful, isolated test environment in which a suspicious program is executed, and its behavior is observed, analyzed and reported in an automated manner. This is especially useful against zero-day threats, including ransomware. ESET utilizes three different machine learning models once a file is submitted. After that, it runs the sample through a full sandbox, simulating user behavior to trick anti-evasive techniques. Next, a deep learning neural network is used to compare the behavior seen versus historical behavioral data. Finally, the latest version of ESET's scanning engine is used to take everything apart and analyze it for anything unusual. Every analyzed sample status and results is visible from the unified management console. ESET Mail Security provides an additional layer of protection to stop threats from ever reaching users in the network. Designed to protect email communication, the most vulnerable vector that covers MS Exchange, Linux and IBM mail servers. It is build as a true 64-bit product allowing for clustering to ensure that speed is never a concern for organizations of any size. ESET’s solution use in-house developed anti-spam, anti-phishing and host server protection technologies, combining machine learning, big data and human expertise into one award-winning mail security platform. ESET Cloud Security equips your Microsoft 365 Exchange Online and OneDrive with another layer of protection featuring proven award-winning technology. It provides advanced preventive protection for Microsoft 365 applications against malware, spam and phishing attacks via an easy-to-use cloud management console. ESET’s comprehensive rule system allows administrators to manually define email filtering conditions and actions to take with the filtered emails. It’s automatic protection mechanism enables automation where newly added users are immediately protected. The final component that is included in the ESET Protect Complete bundled solution includes the on-prem or cloud-based management console, ESET Protect, a multifunctional remote network security management tool for all ESET Business products across all operating systems. It enables one-click security deployment and gives you network visibility without the need to buy or maintain additional hardware, reducing therefore the total cost of ownership.

 • Forcepoint Cloud Security Gateway

  Cloud Solutions

  Forcepoint CSG is a converged cloud security service that provides visibility, control, and threat protection for users and data, wherever they are. Integrated functionality reduces time to value and ensures maximum capabilities are available. Eliminating multiple point products enables enterprises to cut costs, reduce complexity, and decrease operational overhead while eliminating overlap between product and security teams. The Forcepoint Cloud Security Gateway: • Extend protection to users both on and off the corporate network—in the office, at home, and on the go. • Apply consistent policies across your organization— for safe access to web content and cloud applications while protecting your critical data. • Prevent and stop threats across the entire kill chain— even the ones you can’t see like zero-day threat. • Discover risky cloud application usage. • Enable policies to protect data without impacting productivity. • Decrease costs and hardware footprint. • Eliminate gaps in security operations and streamline IT and workflow management. • Reduce vendors and point product overload. • Simplify regulatory compliance. Utilize pre-defined regulatory policy templates to remove guesswork and reduce effort. • Ensure employee productivity. • Secure your global and remote workforce

 • Forcepoint Dynamic User Protection

  Cloud Solutions

  Dynamic User Protection (DUP) is a User Activity Monitoring (UAM) solution designed to alert organizations of risky behavior, so they can protect critical data and reduce the risk associated with insiders. The solution collects user behavior and Forcepoint DLP incidents (through DLP 8.8 integration) then computes the user’s risk using Forcepoint’s Indicator of Behavior (IOB) analytic models. This risk score is actively communicated to DLP to automate policy enforcement based on the risk level. The Dynamic User Protection solution operates within both the endpoint and cloud, which balances immediate detection and enforcement capabilities with scalability. Forcepoint’s commitment to privacy is recognized through various technical and operational controls across our organization, and this continued commitment will shape our future as a privacy leader.

 • Forcepoint Dynamic Edge Protection

  Cloud Solutions

  Forcepoint Dynamic Edge Protection (DEP) implements Gartner’s SASE model for unifying web, network, and application security in the cloud. Secure Access Service Edge (SASE) brings security that used to be delivered via a patchwork of point products into the cloud. It dramatically improves and simplifies how you can keep your people and data safe. Forcepoint Dynamic Edge Protection (DEP) provides true SASE security-as-a-service that is ideal for safeguarding branch offices, SD-WAN connections, and Wi-Fi networks without deploying security hardware. With your applications, data, and people constantly moving outside the traditional bounds of your enterprise, old approaches to security can’t keep up. Putting stacks of hardware at every location or using different products for remote workers leaves holes for attackers, drives up costs, and drains scarce IT resources. That’s why we created our Forcepoint Dynamic Edge Protection (DEP) suite of SASE and Zero Trust solutions. DEP lets you safely provide controlled access to web, cloud, and internal applications—protected against advanced threats and data loss—to all of your people wherever they’re working: at home, in the office or on the road. Analysts call this new cloud-native approach Secure Access Service Edge (SASE) and Zero Trust. DEP is a suite of purpose-built cloud solutions such as Forcepoint Cloud Security Gateway (CSG) and Forcepoint Private Access (PA) that weave together advanced security microservices to provide web content inspection, URL Filtering, Shadow IT controls, Zero Trust Network Access (ZTNA), firewalling with intrusion prevention, malware scanning, data loss prevention, and more. These unified capabilities eliminate the gaps and redundancies you used to wrestle with in point products. DEP frees your people to work safely anywhere while helping you keep your business efficient and secure. Forcepoint Dynamic Edge Protection offers: • Greater Productivity – give remote users faster access to cloud apps without putting your business at risk. • Lower Costs – cut CAPEX and OPEX by not having to buy, deploy, and manage patchworks of security hardware and software. • Reduced Risk – deliver strong, extensible security against advanced threats and data loss without gaps or redundancies. • Streamlined Compliance – increase your visibility and control for faster incident response.

 • Forcepoint CASB Cloud Access Security Broker

  Cloud Solutions

  Forcepoint CASB Cloud Access Security Broker discovers cloud application use, analyze risk, and enforce appropriate controls for SaaS and custom applications. Forcepoint CASB offers enhanced security for data in cloud apps, so your end-users can access their favorite apps without restriction. The Forcepoint CASB: • Discover and risk-prioritize all unsanctioned cloud use (Shadow IT) to quickly and easily determine if applications meet governance rules and avoid compliance issues • Unleash the power of BYOD with improved employee productivity and cost savings while ensuring security of employees and corporate resources in the cloud • Identify anomalous and risky user behavior in the cloud to stop malicious users, as well as clamp down on user activities that don’t meet best practices • Reduce the risk of exposing sensitive cloud data to unauthorized users in violation of governance and regulatory rules • Identify potentially inappropriate privilege escalation to prevent the impact associated with root account takeover • Implement geo-location-based access and activity monitoring for legitimate users and malicious actors • Track application usage for compliance, licensing, and cost savings of unused accounts Forcepoint CASB integrates with DLP solutions to provide unified data protection extending from on-premises to the cloud environment. It also integrates with solutions such as web security, email security, next-generation firewall and more. CASB creates a risk profile based on threat likelihood and business impact. It utilizes analytics based on thousands of apps and activities to provide risk prioritized alerts for SOC and incident response teams. Forcepoint CASB has the most comprehensive use case coverage, with API and forward/reverse proxy support. This provides granular device and activity control for unmanaged devices. Forcepoint CASB has flexible product architecture to support any application, including custom applications, without product changes. Users can fully audit and protect application usage in a matter of hours or days.

 • Forcepoint Advanced Malware Detection (AMD)

  Cloud Solutions

  Forcepoint Advanced Malware Detection (AMD) leverages proven Lastline technology to detect zero-day and other advanced malware. Using Lastline’s Deep Content Inspection technology, Forcepoint AMD emulates an entire host, interacting with malware to expose and observe a malicious object’s possible actions. These include advanced evasion techniques, O/S or application specific threats, dormant code analysis and even CPU and in-memory activity. Forcepoint Advanced Malware Detection provides leading malware detection capabilities. The sandbox is based on a unique architecture that emulates and analyzes the activity of an entire host, including the CPU, system memory and all input/output devices. Often missed by other security technologies, AMD’s Deep Content Inspection provides visibility into the behavior of malicious code by emulating a complete operating system and hardware environment. Emulation eliminates the clues that malware often uses to evade detection in more traditional, virtualized sandboxes. AMD is available as a fully integrated option for Forcepoint CASB, NGFW, Web Security and Email Security. In this integration, Forcepoint’s core solutions first assess the broader context of an internet transaction for potential indicators of compromise. After performing static analysis of suspicious files, AMD can be called upon to perform the deep behavioral analysis necessary to identify zero-day threats and other modern malware. Available as a cloud service for high availability, scalability, low maintenance and other SaaS benefits, on-premises for cloud-adverse organizations, or even deployed as an air gapped solution with Forcepoint NGFW for physically isolated network requirements. Forcepoint AMD is the perfect complement to your Forcepoint CASB, NGFW, Web Security or Email Security solution. It provides unparalleled threat detection, as well as consistent threat forensic information, to optimize incident response teams. Forcepoint AMD will give you all the information you need—regardless of the threat vector—while ‘zero-false positives’ means you’ll spend your valuable time working against true threats. Regardless of your size or industry, Forcepoint provides the comprehensive security solutions you need to challenge today’s fast evolving, highly evasive threats.

 • FortiWeb

  Cloud Solutions Cyber Security

  FortiWeb is a web application firewall (WAF) that protects hosted web applications and API from attacks that target known and unknown exploits. Using machine learning to model each application, FortiWeb defends applications from known vulnerabilities and from zero-day threats. FortiWeb takes a comprehensive approach to protecting Web applications, including IP reputation, DDoS protection, protocol validation, application attack signatures, bot mitigation, and more to defend your application against a wide range of threats, including the OWASP Top 10. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or for cloud infrastructure (also offered as hosted service).

 • FortiAuthenticator

  Cloud Solutions Cyber Security

  FortiAuthenticator strengthens enterprise security by simplifying and centralizing the management and storage of user identity information. Indicatively, FortiAuthenticator offers the ability to transparently identify network users and enforce identity-driven policy on a Fortinet-enabled enterprise network, seamless secure two-factor/OTP authentication across the organization in conjunction with FortiToken, single Sign On capabilities for both internal and cloud networks e.tc. It is available both in appliance and virtual machine.

 • Kaspersky Endpoint Security for Cloud

  Cloud Solutions Cyber Security

  Kaspersky Endpoint Security Cloud offers straightforward protection for your business - wherever you are and wherever you are heading. It is the next step of Kaspersky’s Labs to extend their most awarded solution that offers unmatched protection for your business - wherever you are and wherever you are heading, all managed from a single cloud hosted console. Kaspersky’s cloud-based security platform approach means your users can work securely on any device, and collaborate safely online, at work or at home, from remote offices and even in the field. The cloud-based console means your security can be managed from anywhere and any time. The solution, similar to its sibling (KESB), combines a multi-layered architecture with next-generation threat protection features adding proactive technologies such as Application, Web and Device controls, vulnerability and patch management and data encryption. KESB Cloud promotes safe cloud adoption, with Shadow IT Discovery and protection for even MS Office 365 (addon product). Getting started is quick and easy, with no need to set up a server or configure security policies, and your users are protected from the instant they come online. As well as being more secure, you’ll find that with Kaspersky Endpoint Security Cloud you actually spend less time managing your IT security, so you can stay focused on high priority business tasks.

 • Kaspersky Security for Office 365

  Cloud Solutions Cyber Security

  Kaspersky Security for Microsoft Office 365 is the number one choice when it comes to protecting your cloud-oriented business from known and unknown threats. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 instantly stops the spread of malicious software, phishing, ransomware, spam and business email compromise (BEC) and requires no high-tech skills. The actual configuration and initial setup does not take more than a few minutes and its literally one of the easiest solutions to deploy for your O365 platform, requiring minimal IT skills. It uses advanced heuristics, machine learning and other next-generation technologies to protect cloud-oriented enterprises from ransomware, malicious attachments, spam, phishing, Business Email Compromise (BEC) and unknown threats. Kaspersky’s anti-malware engine combines signature-based protection using advanced heuristics, machine learning, behavioral analysis and other next-generation technologies to protect immediately from advanced threats in all the apps your users love, including Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online and Teams. Like Microsoft Office 365, Kaspersky Security for Microsoft Office 365 is hosted in the cloud and connects instantly to the existing Office 365 infrastructure using all the security restrictions of Office 365, like multi-factor authentication. It guarantees hassle-free integration and doesn’t delay email delivery. Kaspersky Security for Office 365 is the all-in-one protection for your Microsoft Office 365 suite.

 • Kaspersky Hybrid Cloud Security

  Cloud Solutions Cyber Security

  Kaspersky’s Hybrid Cloud Security solution provides outstanding multi-layered protection for multi-cloud and any hybrid environments. It delivers a perfectly balanced combination of agile, continuous security and superior efficiency, protecting your data against the most advanced current and future threats without compromising on systems performance. Suitable for both cloud migration and native cloud scenarios, it secures your physical and virtualized workloads whether running on-premise, in a datacenter or in a public cloud infrastructure. Because its applications were created with the specifics of both virtualization and server functioning in mind, it delivers perfectly balanced protection against the most advanced current and future threats without compromising on system performance. The technologies used are adapted from the award-winning Kaspersky Endpoint Security and integrate natively in any environment, whether physical, cloud or virtual. This multi-layered architecture with next-generation threat protection features add granular features and proactive technologies such as Application, Web and Device controls, FIM & HIPS, vulnerability & patch management, behavioral analysis and can be integrated into any hypervisor platform, including VMware, HyperV, Citrix, KVM and more…

 • Cloud Backup

  Cloud Solutions Data & Storage

  StorageCraft Cloud Backup Solution protects data created in your cloud-based enabled applications of Office 365 and G Suite. Even if your organization’s SaaS data is in the cloud, it doesn’t mean it’s completely safe. When it comes to working in cloud-based applications, the option of granular recovery isn’t a given fact. But the opportunity for human error is. Humans accidentally delete important files, overwrite one another’s documents, and download viruses. And SaaS vendors may or may not have a cloud backup storage and recovery solution for you. If they do have cloud backup storage, there’s no guarantee that it'll be easy, that you’ll get the data in a useful format, or that the recovery will happen quickly or inexpensively. With StorageCraft Cloud Backup solution you can be rest assured that your data will always be protected and accessible on our SAS 70-certified Centers, utilizing state-of-the-art compression and encryption.

 • SecureCloud

  Cloud Solutions Cyber Security

  SecureCloud is a major new addition to the Tufin Orchestration Suite (SecureTrack, SecureChange, SecureApp), the only platform that unifies security policy management across on-premises, cloud-native, and hybrid clouds Tufin SecureCloud revolutionizes cloud security. Companies no longer need to compromise agility for security. Leverage SecureCloud’s policy-centric automation-based approach to secure your journey to the cloud. Gain confidence knowing your cloud-native, hybrid cloud, and Kubernetes applications are properly configured and secure. The solution once deployed will automatically discover and visualize workloads with its automated policy discoverer. It will visualize all assets deployed, configurations, and security settings with SecureCloud’s application centric topology view. This enables the system administration to fully understand who is talking to whom and what is talking to what to detect policy violations and ensure only trusted workloads and traffic are permitted. SecureCloud continuously monitors activities in your environment and automatically creates and enforces microsegmentation policies to reduce your attack surface. The visibility, control and microsegmentation that SecureCloud offers are key requirements to build a Zero Trust security model.

8-Network
miscellaneous 37 solid