[ κλείσιμο ]

Ζητήστε προσφορά

Call me back

Επεκτάσιμες και προσαρμόσιμες λύσεις που σας κρατούν ένα βήμα μπροστά από κάθε απειλή!

Η ESET είναι ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου που εισήγαγε την προληπτική και βραβευμένη τεχνολογία της για περισσότερες από 3 δεκαετίες πριν. Από το 1987 η ESET αναπτύσσει λογισμικό ασφαλείας που επιτρέπει σε περισσότερους από 110 εκατομμύρια πελάτες και σε περισσότερες από 202 χώρες να απολαμβάνουν ασφαλέστερη τεχνολογία.

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων ασφάλειας που διαθέτει, καλύπτει όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες και παρέχει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο την τέλεια ισορροπία απόδοσης και προστασίας.

Η ESET ειδικεύεται στην ασφάλεια endpoint για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ενώ προσφέρει επίσης ένα ποικιλόμορφο φάσμα τεχνολογιών από τους στρατηγικούς της συνεργάτες. Οι λύσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως Endpoint Detection and Response (EDR), Advanced Persistence Threats (APTs), Virtual Environments, System Encryption, Two Factor Authentication (2FA) και Cloud App Protection.

Οι κάθετες λύσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 • Προηγμένη Endpoint Προστασία | Βραβευμένες λύσεις ασφαλείας για οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να προστατεύσει τα τελικά της σημεία, είτε σε εγκαταστάσεις, σε VM ή σε Cloud.
 • Ασφάλεια Cloud | Επιπλέον επίπεδο προστασίας για εφαρμογές cloud του Microsoft 365 και στοχευμένους κλάδους.
 • Προστασία ταυτότητας και δεδομένων | Κρυπτογράφηση, έλεγχος ταυτότητας και εφεδρικές λύσεις για όλα τα δεδομένα της επιχείρησής σας.

ESET

Προϊόντα

 • ESET Cloud Security

  Cloud Solutions Cyber Security

  ESET Cloud Security equips your Microsoft 365 Exchange Online and OneDrive with another layer of protection featuring proven award-winning technology. It provides advanced preventive protection for Microsoft 365 applications against malware, spam and phishing attacks via an easy-to-use cloud management console.

  The built-in quarantine manager offers simple management of emails and files that have been quarantined by the solution. On top of that, the admin can download quarantine items and investigate them with other tools locally. ESET Cloud Security also offers multitenancy capabilities allowing to add unlimited tenants an serve multiple companies from a single dedicated console.

  ESET’s comprehensive rule system allows administrators to manually define email filtering conditions and actions to take with the filtered emails. Finally, its automatic protection mechanism enables automation where newly added users are immediately protected.

 • ESET Protect Advanced

  Cyber Security

  ESET Protect Advanced is the next proposal of ESET solutions bundle that extends the functionality of the base solution of ESET Protect Entry. The solution further adds Full Disk Encryption and ESET Dynamic Threat Defense (a cloud based Sandboxing solution) in addition to ESET Endpoint Protection, ESET File Security and the unified on-prem or cloud-based management console, ESET Protect.

  ESET Endpoint Protection provides multiple layers of protection and can detect malware before, during, and after execution. Machine learning, advanced behavioral analytics, big data and human expertise work in dynamic equilibrium to balance performance, detection and false positives.

  ESET File Security provides advanced protection for your company’s data passing through all general servers, network file storage including OneDrive, and multi-purpose servers to ensure business continuity. The solution is designed for any Server in your company’s network and features technologies such as Machine Learning, Host Intrusion Prevention System (HIPS), Ransomware Shield, Advanced Memory Scanner and Network Protection that improves detection of known vulnerabilities on the network level.

  ESET Full Disk Encryption encrypts system disks, partitions and entire drives to ensure that everything stored on each PC or laptop is locked down and secure, protecting you against loss or theft. By encrypting emails and attachments, and restricting access to removable media for specific users, you can protect data in transit and prevent their leakage outside the company. The solution uses patented technology to protect data for businesses of all sizes. ESET Full Disk Encryption is FIPS 140-2 validated with 256 bit AES encryption.

  ESET Dynamic Threat Defense is the cloud security sandbox solution that provides a powerful, isolated test environment in which a suspicious program is executed, and its behavior is observed, analyzed and reported in an automated manner. This is especially useful against zero-day threats, including ransomware. ESET utilizes three different machine learning models once a file is submitted. After that, it runs the sample through a full sandbox, simulating user behavior to trick anti-evasive techniques. Next, a deep learning neural network is used to compare the behavior seen versus historical behavioral data. Finally, the latest version of ESET’s scanning engine is used to take everything apart and analyze it for anything unusual. Every analyzed sample status and results is visible from the unified management console.

  The final component that is included in the ESET Protect Advanced bundled solution includes the on-prem or cloud-based management console, ESET Protect, a multifunctional remote network security management tool for all ESET Business products across all operating systems. It enables one-click security deployment and gives you network visibility without the need to buy or maintain additional hardware, reducing therefore the total cost of ownership.

 • ESET Protect Complete

  Cloud Solutions Cyber Security

  ESET Protect Complete is the next proposal of ESET solutions bundle that extends the functionality of ESET Protect Advanced. The solution further adds Mail Security and Cloud App Protection for your Microsoft 365 accounts in addition to ESET Endpoint Protection, ESET File Security, Full Disk Encryption, Dynamic threat Defense and the unified on-prem or cloud-based management console, ESET Protect.

  ESET Endpoint Protection provides multiple layers of protection and can detect malware before, during, and after execution. Machine learning, advanced behavioral analytics, big data and human expertise work in dynamic equilibrium to balance performance, detection and false positives.

  ESET File Security provides advanced protection for your company’s data passing through all general servers, network file storage including OneDrive, and multi-purpose servers to ensure business continuity. The solution is designed for any Server in your company’s network and features technologies such as Machine Learning, Host Intrusion Prevention System (HIPS), Ransomware Shield, Advanced Memory Scanner and Network Protection that improves detection of known vulnerabilities on the network level.

  ESET Full Disk Encryption encrypts system disks, partitions and entire drives to ensure that everything stored on each PC or laptop is locked down and secure, protecting you against loss or theft. By encrypting emails and attachments, and restricting access to removable media for specific users, you can protect data in transit and prevent their leakage outside the company. The solution uses patented technology to protect data for businesses of all sizes. ESET Full Disk Encryption is FIPS 140-2 validated with 256 bit AES encryption.

  ESET Dynamic Threat Defense is the cloud security sandbox solution that provides a powerful, isolated test environment in which a suspicious program is executed, and its behavior is observed, analyzed and reported in an automated manner. This is especially useful against zero-day threats, including ransomware. ESET utilizes three different machine learning models once a file is submitted. After that, it runs the sample through a full sandbox, simulating user behavior to trick anti-evasive techniques. Next, a deep learning neural network is used to compare the behavior seen versus historical behavioral data. Finally, the latest version of ESET’s scanning engine is used to take everything apart and analyze it for anything unusual. Every analyzed sample status and results is visible from the unified management console.

  ESET Mail Security provides an additional layer of protection to stop threats from ever reaching users in the network. Designed to protect email communication, the most vulnerable vector that covers MS Exchange, Linux and IBM mail servers. It is build as a true 64-bit product allowing for clustering to ensure that speed is never a concern for organizations of any size. ESET’s solution use in-house developed anti-spam, anti-phishing and host server protection technologies, combining machine learning, big data and human expertise into one award-winning mail security platform.

  ESET Cloud Security equips your Microsoft 365 Exchange Online and OneDrive with another layer of protection featuring proven award-winning technology. It provides advanced preventive protection for Microsoft 365 applications against malware, spam and phishing attacks via an easy-to-use cloud management console. ESET’s comprehensive rule system allows administrators to manually define email filtering conditions and actions to take with the filtered emails. It’s automatic protection mechanism enables automation where newly added users are immediately protected.

  The final component that is included in the ESET Protect Complete bundled solution includes the on-prem or cloud-based management console, ESET Protect, a multifunctional remote network security management tool for all ESET Business products across all operating systems. It enables one-click security deployment and gives you network visibility without the need to buy or maintain additional hardware, reducing therefore the total cost of ownership.

 • ESET Protect Entry

  Cyber Security

  ESET Protect Entry will cover all your company’s computers, laptops and mobiles with cutting-edge security products all managed via a cloud-based management console. It is the base bundle of ESET offerings that includes ESET Endpoint Protection, ESET File Security and a unified on-prem or cloud-based management console, ESET Protect.

  ESET Endpoint Protection provides multiple layers of protection and can detect malware before, during, and after execution. Machine learning, advanced behavioral analytics, big data and human expertise work in dynamic equilibrium to balance performance, detection and false positives.

  Key features include:
  • Protect against ransomware
  • Block targeted attacks
  • Prevent data breaches
  • Stop fileless attacks
  • Detect advanced persistent threats

  ESET File Security provides advanced protection for your company’s data passing through all general servers, network file storage including OneDrive, and multi-purpose servers to ensure business continuity. The solution is designed for any Server in your company’s network and features technologies such as Machine Learning, Host Intrusion Prevention System (HIPS), Ransomware Shield, Advanced Memory Scanner and Network Protection that improves detection of known vulnerabilities on the network level.

  Key features include:
  • Ransomware prevention
  • Zero-day threats detection
  • Data breaches prevention
  • Botnet protection

  The third component that is included in the ESET Protect Entry bundled solution includes the on-prem or cloud-based management console, ESET Protect, a multifunctional remote network security management tool for all ESET Business products across all operating systems. It enables one-click security deployment and gives you network visibility without the need to buy or maintain additional hardware, reducing therefore the total cost of ownership.

  Key features include:
  • Setup and deployment within minutes
  • No need for additional hardware or software
  • Single point of network security management
  • Accessible safely via web browser from anywhere

 • ESET Protect Enterprise

  Cyber Security

  ESET Protect Enterprise is the proposal of ESET solutions bundle that extends the functionality of ESET Protect Advanced targeting larger organizations and enterprises. The solution further adds ESET Enterprise Inspector in addition to ESET Endpoint Protection, ESET File Security, Full Disk Encryption, Dynamic threat Defense and the unified on-prem or cloud-based management console, ESET Protect.

  ESET Endpoint Protection provides multiple layers of protection and can detect malware before, during, and after execution. Machine learning, advanced behavioral analytics, big data and human expertise work in dynamic equilibrium to balance performance, detection and false positives.

  ESET File Security provides advanced protection for your company’s data passing through all general servers, network file storage including OneDrive, and multi-purpose servers to ensure business continuity. The solution is designed for any Server in your company’s network and features technologies such as Machine Learning, Host Intrusion Prevention System (HIPS), Ransomware Shield, Advanced Memory Scanner and Network Protection that improves detection of known vulnerabilities on the network level.

  ESET Full Disk Encryption encrypts system disks, partitions and entire drives to ensure that everything stored on each PC or laptop is locked down and secure, protecting you against loss or theft. By encrypting emails and attachments, and restricting access to removable media for specific users, you can protect data in transit and prevent their leakage outside the company. The solution uses patented technology to protect data for businesses of all sizes. ESET Full Disk Encryption is FIPS 140-2 validated with 256 bit AES encryption.

  ESET Dynamic Threat Defense is the cloud security sandbox solution that provides a powerful, isolated test environment in which a suspicious program is executed, and its behavior is observed, analyzed and reported in an automated manner. This is especially useful against zero-day threats, including ransomware. ESET utilizes three different machine learning models once a file is submitted. After that, it runs the sample through a full sandbox, simulating user behavior to trick anti-evasive techniques. Next, a deep learning neural network is used to compare the behavior seen versus historical behavioral data. Finally, the latest version of ESET’s scanning engine is used to take everything apart and analyze it for anything unusual. Every analyzed sample status and results is visible from the unified management console.

  ESET Enterprise Inspector is an Endpoint Detection & Response (EDR) sophisticated tool for identification of anomalous behavior and breaches, risk assessment, incident response, investigations and remediation actions. It enables continuous comprehensive monitoring of real-time endpoint activity, in-depth analysis of suspicious processes and immediate response to incidents and breaches. Paired with ESET Endpoint Protection Platform, ESET Enterprise Inspector is a complete prevention, detection and remediation solution to detect APTs, stop fileless attacks, while protecting from zero-day threats and ransomware.

  The final component that is included in the ESET Protect Enterprise bundled solution includes the on-prem or cloud-based management console, ESET Protect, a multifunctional remote network security management tool for all ESET Business products across all operating systems. It enables one-click security deployment and gives you network visibility without the need to buy or maintain additional hardware, reducing therefore the total cost of ownership.

 • ESET Protect Mail Plus

  Cyber Security

  ESET Protect Mail Plus is the proposal of ESET solutions bundle that is build to protect the email infrastructure of any organization. It contains three main components that include ESET Mail Security, Dynamic threat Defense and the unified on-prem or cloud-based management console, ESET Protect.

  ESET Mail Security provides an additional layer of protection to stop threats from ever reaching users in the network. Designed to protect email communication, the most vulnerable vector that covers MS Exchange, Linux and IBM mail servers. It is build as a true 64-bit product allowing for clustering to ensure that speed is never a concern for organizations of any size. ESET’s solution use in-house developed anti-spam, anti-phishing and host server protection technologies, combining machine learning, big data and human expertise into one award-winning mail security platform.

  ESET Dynamic Threat Defense is the cloud security sandbox solution that provides a powerful, isolated test environment in which a suspicious program is executed, and its behavior is observed, analyzed and reported in an automated manner. This is especially useful against zero-day threats, including ransomware. ESET utilizes three different machine learning models once a file is submitted. After that, it runs the sample through a full sandbox, simulating user behavior to trick anti-evasive techniques. Next, a deep learning neural network is used to compare the behavior seen versus historical behavioral data. Finally, the latest version of ESET’s scanning engine is used to take everything apart and analyze it for anything unusual. Every analyzed sample status and results is visible from the unified management console.

  The final component that is included is the on-prem or cloud-based management console, ESET Protect, a multifunctional remote network security management tool for all ESET Business products across all operating systems. It enables one-click security deployment and gives you network visibility without the need to buy or maintain additional hardware, reducing therefore the total cost of ownership.

 • ESET Enterprise Inspector

  Cyber Security

  ESET Enterprise Inspector is an Endpoint Detection & Response (EDR) sophisticated tool for identification of anomalous behavior and breaches, risk assessment, incident response, investigations and remediation actions. It enables continuous comprehensive monitoring of real-time endpoint activity, in-depth analysis of suspicious processes and immediate response to incidents and breaches. Paired with ESET Endpoint Protection Platform, ESET Enterprise Inspector is a complete prevention, detection and remediation solution to:

  • Detect advanced persistent threats
  • Stop fileless attacks
  • Block zero-day threats
  • Protect against ransomware
  • Prevent company policy violation

  ESET Enterprise Inspector features an API that enables accessing and exporting of detections and their remediation to allow effective integration with tools such as SIEM, SOAR, ticketing tools and many others. It further provides a unique behavior and reputation-based detection that is fully transparent to security team.

  The solution integrates remote PowerShell capabilities that allow Security Engineers to remotely inspect and configure their organization’s computers, so a sophisticated response can be achieved without breaking the user’s workflow. ESET Enterprise Inspector supports Windows and macOS, which makes it a perfect choice for multiplatform environments.

 • ESET Secure Authentication

  Cyber Security

  ESET Secure Authentication provides to businesses of all sized a simple and effective way to implement multi-factor authentication (2FA) across commonly used systems.

  In addition to on-premises applications, ESET Secure Authentication also supports web/cloud services such as Office 365, Google Apps, Dropbox and many others, via ADFS 3.0 or SAML protocol integration. The setup takes not more than 10 minutes and it supports mobile applications, push notifications with single-tap authentication, hardware tokens, FIDO security keys, as well as custom methods.

  ESET Secure Authentication enables your organization to:

  • Prevent data breaches
  • Meet compliance requirements
  • Manage centrally from your browser
  • Use your phone, or HW tokens

 • ESET Full Disk Encryption

  Cyber Security

  ESET Full Disk Encryption encrypts system disks, partitions and entire drives to ensure that everything stored on each PC or laptop is locked down and secure, protecting you against loss or theft. By encrypting emails and attachments, and restricting access to removable media for specific users, you can protect data in transit and prevent their leakage outside the company.

  The solution uses patented technology to protect data for businesses of all sizes. ESET Full Disk Encryption is FIPS 140-2 validated with 256 bit AES encryption.

  ESET Full Disk Encryption is fully managed natively by the same remote management console from all business products of the company, ESET Protect. This single pane of glass allows admins to deploy, activate and manage encryption on their connected endpoints with a single click.

8-Network
miscellaneous 37 solid