[ κλείσιμο ]

Ζητήστε προσφορά

Call me back

Δικτύωση με γνώμονα την ασφάλεια για έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο!

Mε περισσότερους από 450.000 πελάτες που την εμπιστεύονται για την προστασία της επιχείρησής τους, η Fortinet είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος κατασκευαστής συσκευών ασφαλείας στον κόσμο. Οι πελάτες της απολαμβάνουν έξυπνη και απρόσκοπτη προστασία απέναντι σε όλα τα είδη κυβερνοεπιθέσεων ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δύναμη να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις απόδοσης του σύγχρονου άνευ περιορισμών δικτύου.

Protect the PossibilitiesΜέσω του ενοποιημένου συστήματος Security Fabric, η Fortinet προσφέρει ασφάλεια στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η αρχιτεκτονική του Security Fabric προσφέρει πλήρη ασφάλεια χωρίς κανένα συμβιβασμό αντιμετωπίζοντας τις πιο κρίσιμες προκλήσεις είτε πρόκειται για περιβάλλοντα δικτύου, εφαρμογών, cloud ή κινητών συσκευών.


 


 


 


 


Με αυτό το μοναδικό ενοποιημένο οικοσύστημα που έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία, η Fortinet βοηθά τη σύγχρονη επιχείρηση να μεταβεί επιτυχώς στο νέο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο αλλά και να επιτύχει επιχειρηματικές καινοτομίες χωρίς κανένα συμβιβασμό, χρησιμοποιώντας μια εξαιρετική πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας που παρέχει:
 • Ευρεία ορατότητα ολόκληρης της επιφάνειας ψηφιακής επίθεσης για την καλύτερη διαχείριση οποιουδήποτε κινδύνου
 • Ολοκληρωμένες λύσεις που μειώνουν την πολυπλοκότητα της υποστήριξης προϊόντων πολλαπλών σημείων
 • Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας για αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας και απόκρισης

Fortinet

Προϊόντα

 • FortiProxy

  Cyber Security

  FortiProxy is a secure web proxy that protects users against internet-borne attacks by incorporating multiple detection techniques such as web filtering, DNS filtering, data loss prevention, antivirus, intrusion prevention and advanced threat protection. It helps enterprises enforce internet compliance using granular application control. High-performance physical and virtual appliances deploy on-site to serve small, medium and large enterprises. The solution is offered as a hardware appliance or virtual machine.

 • FortiSandbox

  Cyber Security

  AI-powered FortiSandbox is part of Fortinet’s breach protection solution that integrates with Fortinet’s Security Fabric platform to address the rapidly evolving and more targeted threats including ransomware, crypto-malware, and others across a broad digital attack surface. Specifically, it delivers real-time actionable intelligence through the automation of zero-day advanced malware detection and response. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine of for cloud infrastructure (also offered as a hosted service).

 • FortiSIEM

  Cyber Security

  FortiSIEM enables unified data collection and analytics from diverse information sources including logs, performance metrics, SNMP Traps, security alerts, and configuration changes. FortiSIEM essentially takes the analytics traditionally monitored in separate silos — SOC and NOC — and brings that data together for a comprehensive view of the security and availability of the business. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or cloud infrastructure.

 • FortiSOAR

  Cyber Security

  Integrated into the Fortinet Security Fabric, FortiSOAR security orchestration, automation and response (SOAR) is a security operations platform, designed for SOC (Security Operation Center) teams to efficiently respond to the ever-increasing influx of alerts, repetitive manual processes, and shortage of resources. This results in faster responses, streamlined containment and reduced mitigation times, from hours to seconds. The solution is offered as a virtual machine.

 • FortiTester

  Cyber Security

  FortiTester is a performance traffic generation and security testing system for enterprises and service providers. It has a wide range of powerful and easy-to-use testing tools that simulate a variety of traffic conditions that could occur at any time to your network. FortiTester allows you to accept performance limits and perform tests to make sure your network continues to meet them. It also saves previous tests for easy comparison. Based on the test results, you can take steps to improve the performance of your network.

 • FortiToken

  Cyber Security

  FortiToken further confirms the identity of users by adding a second factor to the authentication process through physical or mobile-application tokens. It is included in the Fortinet Identity and Access Management (IAM) products and is used to confirm the identities of users and devices as they enter the network. The solution is offered as a cloud service with an intuitive dashboard available anywhere there is an Internet connection.

 • FortiWeb

  Cloud Solutions Cyber Security

  FortiWeb is a web application firewall (WAF) that protects hosted web applications and API from attacks that target known and unknown exploits. Using machine learning to model each application, FortiWeb defends applications from known vulnerabilities and from zero-day threats. FortiWeb takes a comprehensive approach to protecting Web applications, including IP reputation, DDoS protection, protocol validation, application attack signatures, bot mitigation, and more to defend your application against a wide range of threats, including the OWASP Top 10. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or for cloud infrastructure (also offered as hosted service).

 • FortiPortal

  Cyber Security

  FortiPortal is a comprehensive end-user self-service portal designed for enterprises, education institutions and governments – specifically optimized for service providers. FortiPortal enables MSSPs to assign common firewall configuration & monitoring tasks to users in different geographies, while easily integrating cyber security management products to provide end-customer services for security management, configuration and analytics.

 • FortiFone

  Cyber Security Unified Communications

  FortiFone devices span a range of versatile IP phones for needs for offices, hotels, front desk reception, conference calls, soft clients and more. Each FortiFone is equipped with high-definition (HD) audio quality, programable lines, and reliable performance to streamline efficiencies. FortiFone Softclients for mobile and desktops allow employees to seamlessly communicate anytime, anywhere. The solution is also available as a Softclient for Andoid, iOS, Windows and Mac.

 • FortiVoice

  Unified Communications

  The FortiVoice solutions accommodate efficient employee collaboration within a centralized, safe, and secured environment so your organization can provide the best customer service through a variety of our unique and advanced communication features. Powerful, affordable, and simple, FortiVoice phone systems have the strength to make call management easier in offices with up to 50,000 users. With integrated voice, conferencing, and fax, FortiVoice empowers you to manage calls easily across offices, control communication costs, and stay connected globally. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or for cloud infrastructure.

 • FortiAP

  Cyber Security Wired & Wireless Networking

  FortiAP series consists of a wide range of access points designed to provide secure wireless networking to businesses. FortiAPs can cover all company sizes and can include built-in security features, such as AV, IPS, Application Control, etc. FortiAPs can be managed centrally by the integrated WLAN controller of any FortiGate security appliance, through the FortiAP Cloud provisioning and management portal or by a dedicated wireless controller.

 • FortiExtender

  Wired & Wireless Networking

  The FortiExtender appliance uses LTE connectivity and the cellular infrastructure to provide broadband speeds that can be used in a failover or load-balancing configuration. For those locations without wired broadband options, FortiExtender can also serve as the primary Internet connection, enabling reliable connectivity for heavy-branch, remote, and mobile networks.

  FortiExtender Cloud is an easy-to-use, cloud environment that allows us through our browser to implement, manage and improve our FortiExtender network. It has the ability to support a virtually unlimited number of FortiExtenders which can be located anywhere in the country or the world. It provides complete management of the devices and an overview of the amount of data used so that we can take measures that will prevent excessive costs.

 • FortiPlanner

  Wired & Wireless Networking

  FortiPlanner is a graphical Wireless LAN planning and post-deployment site survey tool which simplifies WLAN planning and deployment. Using FortiPlanner ensures planning accuracy through sophisticated signal propagation ray-tracing algorithms. After deployment, a real-time coverage heat map shows you areas that need fine-tuning, such as coverage holes or especially congested areas.

 • FortiPresence

  Wired & Wireless Networking

  Fortinet’s FortiPresence provides presence and positioning analytics, leveraging the existing onsite Fortinet access points to detect each visitor’s smartphone WiFi signal. FortiPresence users can gain insight into the behaviors of visitors within their site both in real time and across time periods. Analytical data from FortiPresence can be used to increase business efficiencies, improve visitor experiences, and positively impact the business’ bottom line.

 • FortiSwitch

  Wired & Wireless Networking

  Conventional Ethernet networks (LANs) face many challenges, such as exponential growth in devices and applications, increased traffic demands caused by the proliferation of wireless networks that use conventional networks as backbone, but also due to the complex security-related implementations. Instead of looking for ways to secure traditional Ethernet networks, Fortinet is pursuing a centralized security approach that offers Ethernet as an extension of its security infrastructure through FortiSwitch and FortiLink. The FortiSwitch line consists of a complete Secure Switch package of simple and scalable implementations ideal for Secure SD-Branch and applications ranging from a desktop to a data center.

 • FortiCASB

  Cyber Security

  FortiCASB is a Cloud Access Security Broker (CASB) subscription service that is intended to provide visibility, compliance, data security, and threat protection for cloud-based services being used by an organization.

 • FortiCWP

  Cyber Security

  FortiCWP is a Cloud Workload Protect (CWP) service. FortiCWP hooks into the APIs provided by cloud vendors including AWS, Azure and Google Cloud Platform to monitor and track all security components, including configurations, user activity, and traffic flow logs. FortiCWP also scans cloud data stores for sensitive or malicious content and it produces reports on your environment’s compliance with common regulatory standards. Its features include centralized visibility, on-demand data scanning, user insights and policies, compliance and DLP, threat protection and response, risk assessment and account scores , FortiGuard integration for Advanced threat detection, configuration assessments and compliance reports, etc.

 • FortiGate Cloud

  Cyber Security

  FortiGate Cloud provides cloud-based management for FortiGate devices. It simplifies the initial deployment, setup, and ongoing management while providing you with visibility of your entire deployment. FortiGate Cloud enables FortiGate to manage SD-WAN, FortiSwitch and FortiAP deployments and deliver cloud-based analytics & reports.

 • FortiADC

  Cyber Security

  Fortinet Application Delivery Controller (FortiADC) optimizes the performance, availability and security of enterprise applications, with the aim to provide better end-user experience. FortiADC uses multi-core processor technology combined with hardware-based SSL offloading to accelerate application performance. It offers 24×7 application availability, by using Layer 4 / Layer 7 load balance. FortiADC also provides an advanced web application firewall protection from the OWASP top 10 as well as threat detection with Fortinet Security Fabric. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or for the public cloud.

 • FortiAnalyzer

  Cyber Security

  FortiAnalyzer simplifies the complexity of analyzing and monitoring new and advanced threats through Single-Pane Orchestration, Automation & Response for your entire attack surface to reduce risks and improve your organization’s overall security. Integrated with Fortinet’s Security Fabric, FortiAnalyzer provides security fabric analytics, by correlating events across all logs and detecting real-time abnormalities, with Indicator of Compromise (IOC) service and threat detection, and thus reducing time-to-detect. It also offers security automation, as it reduces complexity and leverages automation via REST API, scripts, connectors, and automation stitches to expedite security response. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or for the public cloud (hosted service available).

 • FortiAuthenticator

  Cloud Solutions Cyber Security

  FortiAuthenticator strengthens enterprise security by simplifying and centralizing the management and storage of user identity information. Indicatively, FortiAuthenticator offers the ability to transparently identify network users and enforce identity-driven policy on a Fortinet-enabled enterprise network, seamless secure two-factor/OTP authentication across the organization in conjunction with FortiToken, single Sign On capabilities for both internal and cloud networks e.tc. It is available both in appliance and virtual machine.

 • FortiCamera/FortiRecorder

  Cyber Security

  Fortinet provides customers with the simplicity and the flexibility to have the best-in-class video surveillance solution. Fortinet video surveillance systems include the following components:
  – FortiCamera delivers crisp, high-resolution HDTV-quality images that helps provide reliable evidence against crimes, and increase safety and efficiency in business operations. Combining style and technology, FortiCamera gives you complete security coverage with options for various camera types, viewing angles, infrared distance, low light sensitivity, audio support, and more.
  – FortiRecorder helps unify the management of cameras, systems, and extended storage across locations from a single platform. These feature-rich network video recorders (NVR) give you the flexibility to personalize for optimal performance and security automation. Reliable with continuous and motion-based recordings, FortiRecorder ensures full protection of your video and the data that matters to your business.

 • FortiCarrier

  Cyber Security

  FortiCarrier specialized security solutions enable security as a service offerings with an integrated set of security technologies that support a wide range of service provider requirements. FortiCarrier systems provide the essential security services from the FortiGate product line, with fully integrated firewall, Virtual Private Network (VPN), intrusion prevention, antivirus/antispyware, Web filtering, antispam, data leakage prevention and application control services. In addition, FortiCarrier systems extend the integrated security model for service providers to offer signaling firewalling, GTP firewalling, MMS malware scanning, and MMS antispam filtering.

 • FortiClient

  Cyber Security

  FortiClient strengthens endpoint security through integrated visibility, control, and proactive defense. With the ability to discover, monitor, and assess endpoint risks, you can ensure endpoint compliance, mitigate risks, and reduce exposure. FortiClient proactively defends against advanced attacks. Its tight integration with the Security Fabric enables policy-based automation to contain threats and control outbreaks. FortiClient is compatible with Fabric-Ready partners to further strengthen enterprises’ security posture.

 • FortiConverter

  Cyber Security

  FortiConverter makes it easy to migrate complex firewall configurations to the next generation Fortinet solutions. With FortiConverter you can ensure a smooth, supported migration process while automatically remove errors and unnecessary information. FortiConverter delivers multi-vendor support including conversion from Alcatel-Lucent, Cisco, Juniper, Check Point, Palo Alto Networks, and Dell SonicWALL.

 • FortiDDoS

  Cyber Security

  FortiDDoS provides protection against Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, both known and zero day attacks with very low latency. Only Fortinet FortiDDoS appliances use Machine Learning detection methods in dedicated, custom-silicon Security Processing Units (SPUs) to deliver the most advanced and fastest DDoS attack mitigation on the market today, without the performance compromises of multi-CPU or CPU/ASIC hybrid systems. It is easy to deploy and manage and includes integrated reporting and analysis tools. The solution is offered only as a hardware appliance.

 • FortiDeceptor

  Cyber Security

  FortiDeceptor automatically lays out a layer of decoys and lures, helping you conceal your sensitive and critical assets behind a fabricated deception surface to confuse and redirect attackers while revealing their presence on your network. It exposes hacker activity with early and accurate detection and actionable alerts. FortiDeceptor elininates threats by automating threat response including quarantining attackers with FortiGates in Fortinet Security Fabric. The solution is offered as a hardware appliance and virtual machine.

 • FortiEDR

  Cyber Security

  FortiEDR offers real-time endpoint protection, detection and automated response. It enables proactive reduction of the attack surface, including vulnerability assessment and proactive risk mitigation-based policies. It also provides the first layer of defense via a custom- built, kernel-level Next Generation machine-learning-based Anti-Virus (NGAV) engine that prevents infection from file-based malware. FortiEDR is the only solution that detects and stops advanced attacks in real-time, even when the endpoint has been compromised.

 • FortiGate

  Cyber Security

  FortiGate NGFWs are network firewalls powered by purpose-built security processing units (SPUs) including the latest NP7 (Network Processor 7). They enable security-driven networking, and are ideal network firewalls for hybrid and hyperscale data centers. Fortinet NGFWs reduce cost and complexity by consolidating industry-leading security capabilities such as secure sockets layer (SSL) inspection including the latest TLS1.3, web filtering, intrusion prevention system (IPS) to provide fully visibility and protect any edge. Fortinet NGFWs uniquely meet the performance needs of hyperscale and hybrid IT architectures, enabling organizations to deliver optimal user experience, and manage security risks. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine and for cloud infrastructure.

 • FortiGate SWG

  Cyber Security

  Fortinet Secure Web Gateway (SWG) offers customers flexibility to deploy the right solution based on use cases specific to environment. Powered by purpose-built security processing units and an efficient software architecture, Fortinet SWG can handle the high bandwidth requirements of modern-day web traffic. As part of the Fortinet Security Fabric, SWG receives real-time threat-intelligence updates to protect against zero-day threats and support the strongest security posture. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine and for cloud infrastructure.

 • FortiIsolator

  Cyber Security

  FortiIsolator is a browser isolation solution which allows the user to access potentially malicious content using their regular browser without the risk of compromising their browser, desktop or mobile device. FortiIsolator prevents drive-by and watering hole attacks by accessing the potentially malicious content in a trusted execution container which is disposed of at the end of the browser session and presenting the user with a visual rendering of the web page. The solution is offered as a hardware appliance or virtual machine.

 • FortiMail

  Cyber Security

  FortiMail is a secure email gateway that stops volume-based and targeted cyber threats to help secure the dynamic enterprise attack surface, prevent the loss of sensitive data, and help maintain compliance with regulations. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine and for cloud infrastructure (including as a hosted service).

 • FortiManager

  Cyber Security

  As part of the Fortinet Security Fabric, FortiManager supports network operations use cases for centralized management, best practices compliance, and workflow automation to provide better protection against breaches. It offers centralized management, enterprise-grade high availability, secure SD-WAN provisioning and monitoring, security automation, Enterprise-ready integrations, multi-tenancy and administrative domains (ADOMs), etc. The solution is offered as a hardware appliance, virtual machine or cloud infrastructure (inlcuding as a hosted service).

 • FortiNAC

  Cyber Security

  FortiNAC is Fortinet’s network access control solution. It enhances Fortinet’s Security Fabric, by providing additional visibility, control, and automated response for everything that connects to the network.
  FortiNAC provides protection against IoT threats, extends control to third-party devices, and orchestrates automatic responses to a wide range of networking events. There are three different versions that provide different functionalities according to each business needs. The solution is offered as a hardware appliance or virtual machine.

 • Fortinet Developer Network (FNDN)

  Cyber Security

  The Fortinet Developer Network is a subscription-based community intended to help administrators and advanced users enhance and increase the effectiveness of Fortinet products. The Fortinet Developer Network provides the official documentation and advanced online tools for developing custom solutions using Fortinet products, like custom web portals, automated deployment and provisioning systems, and scripted tasks.

8-Network
miscellaneous 37 solid