[ κλείσιμο ]

Ζητήστε προσφορά

Call me back

Ο παγκόσμιος ηγέτης στην αυτοματοποίηση των πολιτικών ασφάλειας δικτύων

Η Tufin επιτρέπει στους οργανισμούς να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες όπως την ορατότητα της πολιτικής ασφαλείας τους, τη διαχείριση κινδύνων, το μηχανισμό τροφοδότησης και τη συμμόρφωσή τους, κατά μήκος ολόκληρου του υβριδικού τους περιβάλλοντος που αποτελείται από προϊόντα διάφορων προμηθευτών. Οι πελάτες αποκτούν ορατότητα και έλεγχο στο δίκτυό τους, εξασφαλίζουν συνεχή συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και ενσωματώνουν την επιβολή ασφαλείας σε ροές εργασιών και αγωγούς ανάπτυξης.

Το Tufin SecureCloud φέρνει επανάσταση στην ασφάλεια του cloud. Οι εταιρείες δεν χρειάζεται πλέον να θέτουν σε κίνδυνο την ευελιξία για να έχουν ασφάλεια ή την ασφάλεια σε βάρος της ευελιξίας. Αξιοποιήστε την αυτοματοποιημένης πολιτικής προσέγγιση του SecureCloud για να εξασφαλίσετε το ταξίδι σας στο cloud. Αποκτήστε αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας ότι οι εφαρμογές cloud-native, hybrid cloud και Kubernetes είναι σωστά ρυθμισμένες και ασφαλισμένες.

Με περισσότερους από 2.000 πελάτες, η Tufin σχεδιάζει, αναλύει, τροφοδοτεί και ελέγχει αυτόματα τις αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας δικτύου – από το επίπεδο εφαρμογής μέχρι το επίπεδο δικτύου – με ακρίβεια και ασφάλεια.

Το Tufin Orchestration Suite σας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσετε και να ελέγξετε την πολιτική ασφάλειας του δικτύου σας σε όλα τα περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης και τις πλατφόρμες cloud και αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:
 • SecureTrack | Αποκτήστε την ορατότητα και τον έλεγχο που χρειάζεστε για να διασφαλίσετε το υβριδικό δίκτυό σας σε τείχη προστασίας και NGFWs, δρομολογητές και διακόπτες, SDN και υβριδικό cloud.
 • SecureChange | Αυτοματοποίηση και ενορχήστρωση βάσει πολιτικής, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ακριβείς αλλαγές δικτύου σε λεπτά αντί για ημέρες.
 • SecureApp | Αυτοματοποίηση βάσει εφαρμογών για τη διαχείριση πολιτικών ασφαλείας δικτύου
 • SecureCloud | Γνώση της σωστής και ασφαλούς ρύθμισης των εφαρμογών του cloud, του υβριδικό cloud και των Kubernetes.

Tufin

Προϊόντα

 • SecureCloud

  Cloud Solutions Cyber Security

  SecureCloud is a major new addition to the Tufin Orchestration Suite (SecureTrack, SecureChange, SecureApp), the only platform that unifies security policy management across on-premises, cloud-native, and hybrid clouds

  Tufin SecureCloud revolutionizes cloud security. Companies no longer need to compromise agility for security. Leverage SecureCloud’s policy-centric automation-based approach to secure your journey to the cloud. Gain confidence knowing your cloud-native, hybrid cloud, and Kubernetes applications are properly configured and secure.

  The solution once deployed will automatically discover and visualize workloads with its automated policy discoverer. It will visualize all assets deployed, configurations, and security settings with SecureCloud’s application centric topology view. This enables the system administration to fully understand who is talking to whom and what is talking to what to detect policy violations and ensure only trusted workloads and traffic are permitted.

  SecureCloud continuously monitors activities in your environment and automatically creates and enforces microsegmentation policies to reduce your attack surface. The visibility, control and microsegmentation that SecureCloud offers are key requirements to build a Zero Trust security model.

 • SecureApp

  Cyber Security

  Tufin’s SecureApp is the next logical extension that provides visibility and control over any application connectivity across the entire network. It improves business agility through faster application deployment, and allows better communication between application teams and network security teams.

  Once an application is defined and connections are configured, SecureApp uses network topology Intelligence to continuously display applications’ connectivity status. It also provides graphical diagnostic tools that help you to understand, troubleshoot and automatically repair connectivity issues.
  With its deep integration with SecureTrack and SecureChange, SecureApp enables you to define, implement, monitor, maintain and decommission application connectivity through a highly automated process. You can create or update an application connection by specifying connection resources in SecureApp, and with a click of a button, trigger an automated change workflow by creating the relevant ticket in SecureChange.

 • SecureChange

  Cyber Security

  Tufin SecureChange provides policy-based automation and orchestration, enabling enterprises to implement accurate network changes in minutes instead of days. It is the logical extension of SecureTrack that monitors all changes on any network. This integration with SecureTrack enables the network administrators to have a complete an automated audit trail for any network change from a workflow, providing therefore granular audits and historical revisions.

  SecureChange offers proactive, integrated risk assessment step, vetting the change against your security/compliance policy as well as external third-party data (e.g. vulnerability score, SIEM, SOAR, or endpoint security data) to enforce compliance and prevent regulatory violations and associated fines.

  In addition to automating firewall changes, SecureChange also automates other aspects of access lifecycle including decommissioning of firewall rules and servers, and cloning server policies. These workflows help security teams to keep firewall policies clean and up-to-date, and thus reduce risks.

  Tufin’s SecureChange offers end-to-end automation and provisioning that supports any heterogeneous environment with a variety of devices and vendors, including AWS, Azure, Check Point, Cisco, Forcepoint, Fortinet, Juniper, and Palo Alto Networks.

 • SecureTrack

  Cyber Security

  SecureTrack is the base of all Tufin’s solutions. It that provides you with superior visibility on all your network traffic across any hybrid environment including firewalls, NGFWs, routers, switches, SDN and cloud infrastructures.

  The solution provides enterprise’s with distinct clear insights from any network activity and connectivity, where any security policy changes have been made. The collated analytics from all systems and the illustrated graphs show in a clear interface any potential security risks that can raise alerts and notifications to the system administrators.

  SecureTrack further enables you for a continuous compliance with real-time monitoring and alerts where its automated audit trail allows you to rapidly generate a variety of customizable reports that comply with regulatory standards such as PCI-DSS, SOX, NERX-CIP , HIPAA, GDPR and more.

  Tufin’s SecureTrack is the only solution that provides the most accurate topology modeling and path analysis across the enterprise network to quickly troubleshoot and remediate network outages and to plan connectivity changes.

  Tufin SecureTrack is the only firewall management solution that delivers security, compliance and connectivity across physical networks and hybrid cloud by managing the growing complexity and fragmentation of Enterprise IT.

8-Network
miscellaneous 37 solid